اخبار

شهید احمد شمس
🌷شهید احمد شمس 🔻تاریخ تولد:۱۳۴۶/۱/۱ 🔻تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۷/۱۶ 🔻سن: ۲۱سال 🔻محل…
تبریک
♻️سرکار خانم مرضیه پولادی ✅عضو محترم شورای اسلامی شهر باغبادران…