مجوز تغییر کاربری ملک

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: صدور مجوز تغییر کاربری ملک نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

فرآیند درخواست تغییر کاربری ملک:
تعیین نوع بهره برداری از زمین را کاربری می گویند .

کاربری های شهری :
۱. کاربری مسکونی : شامل منازل مسکونی با تراکم های کم ، متوسط ، زیاد و بسیار زیاد .
۲. کاربری آموزشی : شامل مهدکودک و کودکستان ، دبستان … دانشگاه
۳. کاربری فرهنگی و مذهبی : شامل سینما ، تئاترخانه، کتابخانه ، حسینیه و مسجد
۴. کاربری فضای سبز : شامل پارک کودک ، پارک فضای سبز، کمربند سبز و قبرستان ها
۵. کاربری ورزشی شامل زمینهای بازی باشگاه ها ی ورزشی و استادیوم های ورزشی
۶. کاربری بهداشتی : شامل درمانگاه ها ، کلینیک ها و بیمارستان ها
۷. کاربری پارکینگ : شامل پارکینگ های طبقاتی و همکف
۸. کاربری تجهیزات شهری : شامل آب ، برق،گاز،تلفن،فاضلاب و سایر تأسیسات
۹. کاربری خدمات شهری : شامل آتش نشانی ، پست و مخابرات ، نواحی شهرداری و حوزه های نیروی انتظامی
۱۰. کاربری اداری : شامل وزارتخانه ها ، نهادهای انقلابی ، شهرداری ها
۱۱. کاربری خدمات عمومی : شامل کشتارگاه ها ، مترو
۱۲. کاربری انبارداری : شامل انبارها، سردخانه ها ،بار اندازها
۱۳. کاربری صنعتی : شامل کارگاه ها ، کارخانجات ، تعمیرگاه ها و کارگاه های تولیدی
۱۴. کاربری تجاری ، شامل سوپر مارکت ها، مغازه ها، رستوران، عمده فروشی
۱۵. کاربری حمل و نقل : شامل ترمینال های اتوبوس های مسافربری، ایستگاه مترو و پایانه های راه آهن و فرودگاه ها .
۱۶. کاربری کشاورزی : شامل اراضی مزروعی و صیفی کاری
۱۷. کاربری باغات: باغ های خصوصی
۱۸. کاربری ذخیره شهری

مدارک مورد نیاز

ارائه درخواست تغییر کاربری ملک

ارائه مدارک مالکیت

فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکین) یا فتوکپی وکالت نامه

قوانین و مقررات

۱) اگر ذینفع مجاز به تغییرکاربری
• الف : نباشد : دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
• ب: باشد:اگرمالک تقاضای تغییر کاربری
• ب-۱: تنظیم توافقنامه با امضاء شهردارو مالک
• ب-۲:تهیه کروکی محل با مقیاس ۵۰۰/۱
• ب- ۳: تهیه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع کاربری ملک
تبصره : ضمنا حسب ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ضروری است که در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه کتبی توسط منتقل الیه دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساخت و ساز و یا تغییر کاربری تنظیم و تسلیم می گردد.
• ب-۴: ارائه عوارضات متعلقه به مالک
• ب-۵: چنانچه مالک متقاضی تغییر کاربری باشد اینکار صرفاً از طریق کمیسیونهای مربوطه استان صورت می گیرد.

۲. طرح در کمیسیون ماده ۵ استان :
• تقاضاها منضم به کروکی موقعیت ملک و استعلام مربوطه باتوجه به نوع کاربری و نامه شهرداری به کمیته کار ماده ۵ استان ارسال و پس از طرح در کمیته موضوع به کمیسیون ماده ۵ استان ارجاع می گردد.
• کمیسیون پس از رأی گیری نتیجه را طی صورتجلسه ای به شهرداری ارسال می کند
• قابل تغییر کاربری نباشد : مراتب کتباً به مالک اعلام می گردد.
• قابل تغییر کاربری باشد : یک نسخه از صورتجلسه در پرونده ملک ضبط می گردد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه فیش پرداختی

ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

تعیین بازدید

تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی

بازدید کارشناس فنی

بازدید کارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود

تکمیل کارت گذربندی

تکمیل کارت گذربندی

تعیین کاربری

تعیین کاربری، حدود تعریض براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی
تعداد مراجعات حضوری

۱۰-۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
آیا برای تبت درخواست حضور مالک الزامی است؟
آیا برای تبت درخواست حضور مالک الزامی است؟
فهرست