صدور مفاصا حساب پروانه کسب

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: مفاصاحساب پروانه کسب نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

پروانه کسب 
با تصویب قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای سلامی و تآئید ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ شورای نگهبان بدینوسیله صدور پروانه کسب به مجامع امور صنفی واگذار گردیده است و شهرداری فقط نسبت به صدور مفاصا حساب محل کسب معرفی شده پاسخگو می باشد.

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه

ارائه معرفی نامه از صنف مربوطه به شهردار جهت اخذ دستور

مدارک مالکیت یا اجاره نامه

فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک) یا فتوکپی وکالت نامه

ارائه فیش پرداختی

قوانین و مقررات

اگر ذینفع مجاز به اخذ پروانه کسب
• الف : نباشد: دلایل مربوط کتباً به صنف مربوطه اعلام میگردد.
• ب: باشد: اخذ فرم تسویه حساب

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه معرفی نامه

ارائه معرفی نامه از صنف مربوطه به شهردار جهت اخذ دستور

ارائه فیش پرداختی

ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.

تعیین بازدید

تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی

بازدید کارشناس فنی

بازدید کارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود

تعیین کاربری

تعیین کاربری (صرفاً کاربری تجاری) براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی

اخذ فرم تسویه حساب

مالک جهت امضاء فرم تسویه حساب به داویر مختلف شهرداری (مالی اداری – اصناف – خدمات شهری – فضای سبز-آتش نشانی و …) مراجعه نموده . همچنین نسبت به ارائه فیش عوارض متعلقه اقدام می نماید.

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

تحویل به متقاضی و اخذ رسید

تعداد مراجعات حضوری

۱۰-۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
در صورتی که شماره پروانه کسب را فراموش کرده باشیم چگونه می توان مفاصا حساب گرفت؟
فهرست