استعلام ملک

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: استعلام ملک نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

استعلام ملک: با توجه به طرح های شهر اعم از جامع و تفضیلی و تغییرات احتمالی در کل معابر و املاک قدیمی ساز و یا حتی دارای پروانه ساختمان کلیه مشاورین املاک مستقر در شهر و مساحین موظف می باشند؛ هنگام انجام معامله بر روی اراضی و املاک نسبت به استعلام کتبی از شهرداری و دریافت مفاصاحساب اقدام نمایند و مسئولیت هرگونه پیشامد احتمالی ناشی از عدم متابعت این موضوع بعهده مشاور می باشد. پس هرگونه خرید، فروش و تنظیم مبایعه نامه منوط به ارائه تسویه حساب کتبی از شهرداری از سوی فروشنده می باشد. در غیراینصورت فرد خریدار مسئولیت پرداخت بدهی شهرداری و سایر موارد را برعهده خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه

ارائه معرفی نامه از اداره ، سازمان یا مشاورین املاک به شهردار جهت اخذ دستور

مدارک مالکیت

فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک) یا فتوکپی وکالت نامه

ارائه فیش پرداختی

قوانین و مقررات

اگر ذینفع مجاز به تهیه طرح تفکیکی

• الف : نباشد: دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
• ب: باشد: اگرمالک تقاضای تغییر کاربری و زیرحد نصاب متراژ تفکیک بدهد
تنظیم توافقنامه با امضاء شهردار و مالک و اخذ استعلام ملک موصوف از ادارات مربوطه و به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و بعد از موافقت ازطریق کمیسیونها به روند خود ادامه داده.

اگر ذینفع مجازبه تغییرکاربری
• الف : نباشد: دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
• ب: باشد: اگرمالک تقاضای تغییر کاربری
• ب-۱: تنظیم توافقنامه با امضاء شهردارو مالک
• ب-۲: تهیه کروکی محل با مقیاس ۵۰۰/۱
• ب- ۳: تهیه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع کاربری ملک
تبصره: ضمنا حسب ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ضروری است که در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه کتبی توسط منتقل الیه دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساخت و ساز و یا تغییر کاربری تنظیم و تسلیم می گردد.
• ب-۴: ارائه عوارضات متعلقه به مالک
• ب-۵: چنانچه مالک متقاضی تغییر کاربری باشد اینکار صرفاً از طریق کمیسیونهای مربوطه استان صورت می گیرد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه فیش پرداختی

ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.

تعیین بازدید

تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی

بازدید کارشناس فنی

بازدید کارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود

تعیین کاربری

تعیین کاربری، وضعیت و حدود تعریض و… براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی

اخذ فرم تسویه حساب

مالک جهت امضاء فرم تسویه حساب به داویر مختلف شهرداری (مالی اداری – اصناف – خدمات شهری – فضای سبز-آتش نشانی و …) مراجعه نموده . همچنین نسبت به ارائه فیش عوارض متعلقه اقدام می نماید.

صدور نامه استعلام

تایپ نامه استعلام و صدور ان جهت اخذ امضا شهردار

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

تحویل به متقاضی و اخذ رسید

تعداد مراجعات حضوری

۱۰-۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
فرآیند استعلام ملک چه مدت پس از ثبت درخواست انجام می شود؟
در صورت وجود خلافی در استعلام ملک مشخص می گردد؟
فهرست