آثار ناملموس باغبادران

از جمله آثار ناملموس شهر باغبادران می توان به پولکی رسی اشاره نمود.

💐تجلیل از شهردار باغبادران توسط مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

🔸دکتر الهیاری مدیر کل محترم میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان روز سه شنبه نوزدهم اسفند ماه در جلسه ای با حضور شهرداران زرین شهر، چرمهین و باغبادران از پیگیری‌های انجام شده آنان در ثبت آثار ناملموس شهرستان لنجان در فهرست آثار ملی کشور تقدیر نمود.

با پیگیری و همکاری مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر باغبادران و اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان لنجان هفته گذشته مهارت تولید پولک رسی باغبادران در فهرست میراث ناملموس ملی قرار گرفت.

فهرست