مسجد...
مسجد....
مسجد ...
حسینیه....
حسینیه
مسجد
شهرداری باغبادران
اداره آموزش و پرورش باغبادران
دفتر پیش خوان دولت باغبادران
اداره پست باغبادران
بانک صادرات
بانک کشاورزی
مدرسه دخترانه نمونه دولتی ستارگان
مدرسه ایمان دورباط
مدرسه محمودیه شماره ۱
مدرسه حاج نصرالله فتحی
مدرسه دخترانه بعثت
قلعه چهار برج باغبادران
قلعه کافر
بافت
رودخانه....
سد......
کتابخانه.....
پارک....
ورزشگاه....
مرکز سلامت باغبادران
داورخانه شبانه روزی دکتر هاشمی
داروخانه