مالی

متصدی دبیرخانه و بایگانی  فریبا جهاندار دبير خانه زير نظر مسئول امور اداري و پرسنلي انجام وظيفه مي نمايد. شرح وظایف و اختيارات  كنترل در امور ثبت و توزيع و تفكيك نامه...

مسئول امور اداری و کارگزینی: خانم خلیلی  ابلاغ دستورات آقای شهردار به کارکنان شهرداری  تنظیم دفتر آمار و حضور و غیاب کارکنان و نظارت بر نحوه عملکرد آنها  اتخاذ تدابیر...

مسئول انبار  سعید سلحشوری انبار دار و جمعدار اموال زير نظرمسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد شرح وظایف  صدور رسيد انبار و حواله انبار  صدور و در خواست خريد و ثبت...

کارپرداز محمد الیاسی  كارپرداز زير نظر مستقيم مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد. شرح وظایف:  امور كارپردازي (خريد اقلام مورد نياز شهرداری)  وصول چك هاي واحد امور مالي  تنظيم سند و فاكتور...

مسئول درآمد: حسین نقدی وظایف واحد درآمد  برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت و كنترل امور مربوط به درآمدهاي عمومي و نوسازي شهرداري .  نظارت و پيگيري مستمر در امر وصول...

حسابدار زير نظر مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد. شرح وظایف  ثبت اعتبارات در سيستم رايانه اي مالي  صدور اسناد در سيستم رايانه اي مالي  صدور چك هاي هزينه  تهيه...

علی زارع  سرپرست امور مالی   شرح وظایف الف -تهیه برنامه مدون عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور. ب- تهیه وتنظیم بودجه و مراقبت بر حسن اجرای آن و همچنین تهیه تفریغ بودجه وصورتهای...