واحدها

سعید شایانپور مسئول امور اصناف و پیشه وران شرح وظایف مسئول امور اصناف و پیشه وران رسیدگی به امور کسبه شهر رسیدگی به امور بازار روز که در مناطق شهری رسیدگی و صدور اخطاریه...

مجید بهادران کارشناس طرح و توسعه فضای سبز شرح وظایف واحد فضـاي سبـز:  ايجاد و توسعه فضاي سبز در خيابانها و پاركهاي جديد.  نگهداري فضاي سبز احداث شده.  هرس اشجار و...

مسئول خدمات شهری : مسعود نوربخش شرح وظایف مسئول خدمات شهری ـ رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر و جمع آوری زباله ، نخاله و لایروبی و...

مرضیه غفاری متصدی(کارشناس دفتر فنی) شرح وظایف کارشناس دفتر فنی:  برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی دفتر فنی با انتخاب پیمانكار  راهنمایی، هدایت و پشتیبانی پروژه های...

حمید باقریان متصدی(کارشناس دفتر فنی) شرح وظایف کارشناس دفتر فنی:  برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی دفتر فنی با انتخاب پیمانكار  راهنمایی، هدایت و پشتیبانی پروژه های...

مدیر حوزه امور عمرانی و زیر بنایی : محسن صدیقی - نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی...

مدیر حوزه امور عمرانی و زیر بنایی : محسن صدیقی - نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی...

متصدی دبیرخانه و بایگانی  فریبا جهاندار دبير خانه زير نظر مسئول امور اداري و پرسنلي انجام وظيفه مي نمايد. شرح وظایف و اختيارات  كنترل در امور ثبت و توزيع و تفكيك نامه...

مسئول امور اداری و کارگزینی: خانم خلیلی  ابلاغ دستورات آقای شهردار به کارکنان شهرداری  تنظیم دفتر آمار و حضور و غیاب کارکنان و نظارت بر نحوه عملکرد آنها  اتخاذ تدابیر...

مسئول انبار  سعید سلحشوری انبار دار و جمعدار اموال زير نظرمسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد شرح وظایف  صدور رسيد انبار و حواله انبار  صدور و در خواست خريد و ثبت...