شهرداری

منشور اخلاقی شهرداری باغبادران 1-به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد. 2-نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و...

آدرس  پستي  :  استان اصفهان ـ  شهرستان لنجان ـ   شهرداري باغبادران شماره تلفن هاي تماس  : 52502214 – 031 ، 52502110 – 031 نمابر:52505900-031 ایمیل :  Info@baghbahadoran.ir سامانه خدمات شهری:  137  52505215 – 031 ...

بنام خدا پروردگار متعال و مهربان را بسیار شاکرم که توفیق خدمتگزاری به شما مردم شریف و شهید پرور را به بنده حقیر عنایت فرمود. خدمت بی منت به مردم، ردای...

سوابق تحصیلی :  اخد دیپلم فرهنگ و ادب در سال 1371 از دبیرستان امام زمان (عج) باغبهادران  اخذ لیسانس تاریخ در سال 1375 از دانشگاه دولتی یزد .  سوابق شغلی...

نام شهردار : اردشیر محمدی زرد خشوئی درجه شهرداری : 6 سال تأسیس شهرداری : 1341 هجری شمسی جمعیت براساس آخرین سرشماری : 9750 نفر موقعیت جغرافیائی : 65 کیلومتری جنوب غربی اصفهان در کنار راه ارتباطی اصفهان –...