درباره شهر

بخشنامه بودجه سال 90 شهرداریهای کشور   آئین نامه مقررات ملی ساختمان   آئین نامه مالی شهرداریها   آئین نامه استخدامی شهرداریها    ...

باغبادران‌ در 51 درجه‌ و 13 دقيقه‌ طول‌ شرقي‌ از نصف‌النهار گرينويچ‌ و 32 درجه‌ و 22 دقيقه‌ عرض‌ شمالي‌ از خط‌ استوا قرار دارد. ارتفاع‌ شهر باغبادران‌ از سطح‌...

  وجود بقاياي‌ آتشكده‌ يا قلعه‌اي‌ كه‌ به‌ قلعه‌ كافر معروف‌ است‌ و براساس‌ نظر عموم‌ قدمتش‌ به‌ قبل‌ از اسلام‌ باز مي‌گردد. وجود امام‌زاده‌اي‌ به‌ نام‌ شاهزاده‌ ابراهيم‌ كه‌ اولاد حضرت‌...