فرم چشم انداز

فرم چشم انداز

عرض سلام و احترام
فرهیخته گرامی نظر به اینکه کمیته برنامه ریزی شهرداری در نظر دارد چشم انداز سال ۱۴۰۴ شهر باغبادران را تدوین نماید، خواهشمند است جهت پیشبرد هرچه بهتر برنامه در رابطه با توصیف آینده شهر و نحوه رسیدن به این اهداف،نقطه‌نظراتخود را با پاسخ به سوالات ذیل بیان نمائید

مشخصات فردی
اقاخانم
مجردمتاهلعبارات و کلمات کلیدی استراتژی‌ها و راهکارها
موضوع دیدگاه دلیل
موضوع دیدگاه دلیل


موضوع دیدگاه دلیل

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.