پیشینه تاریخی

پیشینه تاریخی

 

وجود بقاياي‌ آتشكده‌ يا قلعه‌اي‌ كه‌ به‌ قلعه‌ كافر معروف‌ است‌ و براساس‌ نظر عموم‌ قدمتش‌ به‌ قبل‌ از اسلام‌ باز مي‌گردد.

وجود امام‌زاده‌اي‌ به‌ نام‌ شاهزاده‌ ابراهيم‌ كه‌ اولاد حضرت‌ موسي‌ بن‌ جعفر مي‌باشد. با در نظر گرفتن‌ اين‌ نكته‌ كه‌ در ايام‌ خلافت‌ مأمون‌ عباسي‌،سادات‌ علوي‌ مخصوصاً اولاد موسي‌ بن‌ جعفر و نيز حضرت‌ امام‌ رضا(ع‌) در دربار مأمون‌ با عزت‌ و احترام‌ مي‌زيسته‌اند ولي‌ بعداً مورد غضب‌ واقع‌ شده‌اند و به‌ ايران‌ مهاجرت‌ نمودند و بيشتر آنها به‌ دهات‌ و نقاط‌ كوهستاني‌ پناهنده‌ شدند مي‌توانيم‌ وجود مقبرة‌ اين‌ امامزاده‌ را در اين‌ شهر دليل‌ بر قدمت‌ آن‌ بدانيم‌.

دليل‌ ديگر وجود قلعه‌اي‌ نظامي‌ است‌ كه‌ در قسمت‌ جنوبي‌ شهر واقع‌ شده‌ و به‌ سبك‌ قلاع‌ دورة‌ صفويه‌ و سلاطين‌ افشاريه‌ ساخته‌ شده‌ است‌. اين‌ قلعه‌ شامل‌ ۴ برج‌ بزرگ‌ و مدور گلي‌ كه‌ با ديوارهايشان‌ محوطه‌ حياط‌ را احاطه‌ كرده‌اند مي‌باشد و اكنون‌ به‌ واسطه‌ احداث‌ بنا گرداگرد آن‌ محصور گرديده‌ است‌.

دشت‌ هموار و باغهاي‌ انبوهي‌ كه‌ در سمت‌ مغرب‌ و شمال‌ غرب‌ به‌ نام‌ «وشمندجان‌» وجود دارد و بنا به‌ اظهار نظر محققين‌ هنوز هم‌ وقتي‌ در آن‌ كاوشهايي‌ صورت‌ مي‌گيرد آثاري‌ به‌ دست‌ مي‌آيد كه‌ نشان‌ دهندة‌ قدمت‌ تاريخي‌ شهر و مؤيد اين‌ نظريه‌ كه‌ از ديرباز در اين‌ شهر خوش‌ آب‌ و هوا جمعيت‌ انبوهي‌ ساكن‌ بوده‌اند،است‌.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.