ویژه برنامه “جشن بزرگ خانوادگی عید غدیر خم ” درشهر ساحلی باغبادران