وظایف قانونی فرهنگی شهرداری کمتر از وظایف عمرانی نیست

وظایف قانونی فرهنگی شهرداری کمتر از وظایف عمرانی نیست

وظایف قانونی فرهنگی شهرداری کمتر از وظایف عمرانی نیست

👤شهردار باغبادران:

🔸تمام اتفاقاتی که در شهر و شهرداری در حوزه فرهنگی اجتماعی رخ می دهد باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

🔸باغبادران دارای سابقه تاریخی کهن بوده

🔸مردم باغبادران دارای ۵۵ سال سابقه شهر نشینی با فرهنگ و تمدن با سابقه هستند .

🔸پیوند بین فرهنگ امروز و فرهنگ گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و با ثبت رویدادهای مهم در باغبادران و یا درج روز تولد و یا وفات چهره های تاثیرگذار این منطقه در تقویم فرهنگی گردشگری شهرستان لنجان می توان قدمی موثر در مسیر حفاظت از هویت فرهنگی این شهر تاریخی برداشت.

 

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.