واحد کارپردازی

واحد کارپردازی

کارپرداز محمد الیاسی

 كارپرداز زير نظر مستقيم مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد.

شرح وظایف:

  •  امور كارپردازي (خريد اقلام مورد نياز شهرداری)
  •  وصول چك هاي واحد امور مالي
  •  تنظيم سند و فاكتور و گرفتن امضاء اسناد مالي
  •  بررسي درخواست خريد كالا
  •  گرفتن استعلام بهاء جهت خريد بيش از سقف تنخواه گردان
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.