معرفی اعضا

معرفی اعضا

 

حمیدرضا امینی (رییس شورای اسلامی شهر باغبادران)

 

کمال کرامتیان (نایب رئیس)

 

عبدالله آقایی (عضو شورا)

 

مرتضی ایزدی (عضو شورا)

 

اعظم جهاندار (خزانه دار)

 

اعضا شورا دوره های گذشته
__________________________________
اعضای شورای اسلامی شهر باغبادران

دوره اول :
بهروز بهادران
تهمینه بهادرانی
اکبر پولادی
محمدحسین شمس
اسفندیار منوچهری

دوره دوم :
بهروز بهادران
تهمینه بهادرانی
علی حسن زاده
بهرام کریمی
توفیق مختاری

دوره سوم :
جهانگیر جعفری
عبداله صالحی
فرج اله گلخنی
تهمینه بهادرانی(عضو مستعفی)
حمیده جهاندار
ناصر امینی(عضو علی البدل)

دوره چهارم:

عبدالله شفیعی
الیاس نقدی
اعظم جهاندار
محمد حسین شمس
حجت الله امینی

 

دوره پنجم:

عبدالله آقایی
حمیدرضا امینی
حجت الله امینی
کمال کرامتیان
اعظم جهاندار

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.