مسئول خدمات شهری

مسئول خدمات شهری

مسئول خدمات شهری : مسعود نوربخش
شرح وظایف مسئول خدمات شهری

ـ رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر و جمع آوری زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و میلهای واقع در محدوده شهر .
ـ اجری برنامه های زیبا سازی در چهارچوب طرح های مصوب .
ـ جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهدشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت .
ـ تقسیم کار مناسب بین کارگران خدمات شهری و نظارت مستمر در حسن انجام کار آنها .
ـ مدیریت و شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء .
ـ نظارت بر واحد حمل و نقل و موتوری شهرداری .
ـ تخریب ساختمان ها و مکان هایی که درمسیر طرح های عمرانی و مورد توافق قرار گرفته اند .
ـ هماهنگی با کارپرداز شهرداری جهت خرید کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز شهرداری(اعم از فنی ، ماشین آلات واداری ) و کلیه واحدهای شهرداری پس از درخواست و طی مراحل و تشریفات قانونی .
ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستورمافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.