مراسم نکوداشت کسب رتبه اول توسط خبر استان اصفهان در بین مراکز استانهای رسانه ملی در شهر باغبادران برگزار شد

مراسم نکوداشت کسب رتبه اول توسط خبر استان اصفهان در بین مراکز استانهای رسانه ملی در شهر باغبادران برگزار شد

مراسم نکوداشت کسب رتبه اول توسط خبر استان اصفهان در بین مراکز استانهای رسانه ملی در شهر باغبادران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری باغبادران مراسم نکوداشت کسب رتبه اول خبر اصفهان در بین مراکز استان های رسانه ملی با حضور #حجتاللهامینی رییس شورای اسلامی شهر باغبادران ، مدیر کل و معاونین صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزار شد.

رییس شورای اسلامی در آیین تقدیر کارکنان واحد خبر استان اصفهان ضمن تبریک رتبه اول اظهار کرد : خبرنگاران تاثیر به سزایی در شفافیت بخشی به جامعه دارند.
امینی با بیان اینکه خبر نگاران در آگاه سازی مردم تلاش میکنند عنوان کرد : این خبرنگاران و اهالی قلم هستند که با رسانه خود اقداماتی که انجام میشود را اطلاع رسانی می کنند . اقدامات مسئولان بدون وجود رسانه ، ناقص خواهد بود.

وی در پایان افزود : با توجه به محور گردشگری شهر باغبادران ان شالله شاهد حضور پررنگ خبرنگاران در این منطقه به جهت تنظیم حداکثری خبر خواهیم بود چرا که لزوم توسعه هر شهر انعکاس اقدامات ، مشکلات و ظرفیتها و توانمندیهای آن شهر به مردم و مسئولان کشوری خواهد بود.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.