فرم ثبت خدمات شهری ۱۳۷

فرم ثبت خدمات شهری ۱۳۷

ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود

نوع گزارش *
موضوع گزارش *
آدرس محل وقوع *
گزارش‌دهنده * شهروند137یار
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
ایمیل
محل سکونت
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.