طرح و توسعه فضای سبز

طرح و توسعه فضای سبز

مجید بهادران کارشناس طرح و توسعه فضای سبز

شرح وظایف واحد فضـاي سبـز:

  •  ايجاد و توسعه فضاي سبز در خيابانها و پاركهاي جديد.
  •  نگهداري فضاي سبز احداث شده.
  •  هرس اشجار و گل و گياه.
  •  هرس اشجار و سم پاشي اشجار و علفهاي هرز.
  •  نگهداري چمن.
  •  كاشت گلهاي فصلي.
  •  احداث فضاي سبز پاركهاي كوهستاني ، جنگلي و پاركهاي محله اي.
  •  تهيه كود كمپوست و كود حيواني و بذر چمن جهت چمن كاري و فضاي سبز.
  •  لوله كشي و لوله گذاري قسمتهاي فضاي سبز و خريد وسايل لازم.
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.