رونق شهری در گرو مشاركت مردمی است

رونق شهری در گرو مشاركت مردمی است

به گزارش روابط عمومی شهرداری باغبادران، طي یک دیدار صمیمانه با حضورشهردار باغبادران و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گرديد، از آقاي بهرام کاوه، خير نيكوكاري كه با ملک خود، شهرداري را در زمينه ارائه خدمات بهتر به شهروندان شريف شهر باغبادران ياري نمود، در حضور خانواده ایشان با اهداي لوح سپاسي تقدير به عمل آمد.

اردشیر محمدی از سخاوتمندي و مناعت طبع و دستان گشاده و بخشنده این خیر نیکوکار بابت وقف ملک خود براي شهروندان این منطقه جهت ارتقای کیفیت خدمات شهرداری به شهروندان، تقدیر و تشکر کرد.

وی با تاکید براینکه توسعه و رونق شهري بدون مشارکت و همراهی مردم میسر نخواهد شد، خاطرنشان کرد: توسعه و رونق شهري بدون مشارکت و همراهی مردم به ویژه حمایت خیران ارجمند که بدون چشم داشتی براي فراهم سازي بخشی از امکانات مورد نیاز شهروندان تلاش می کنند، میسر نخواهد شد.

شهردار باغبادران تاکید کرد:  آنچه ارزش انسانی و وجهه اخلاقی امور خیرخواهانه و خدا پسندانه را از موارد مشابه آن متمایز می سازد، علاوه بر عنصر اختیار و اراده خود درکمال آزادي و هم سویی و هم نوایی، قصد و نیت الهی در انجام این گونه فرایض دینی و اخلاقی است.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.