روابط عمومی

روابط عمومی

مسئول روابط عمومی: آقای جواد مختاری

وظایف مسئول روابط عمومی
مهمترين وظيفه روابط عمومي ،شناخت افكار عمومي و نفوذ در آن براي جلب رضايت افكار عمومي نسبت به سازمان است كه اين امر هم در درون سازمان وهم در بيرون سازمان دنبال مي شود .
الف : سياستهاي برون سازماني
۱ – گرداور ي ،جمع بندي وتحليل نظرها وديدگاههاي مردم در زمينه فعياليت سازمان و ارائه آن به مديريت
۲-اعلان مواضع سازمان
در اين راستا لازم است مسئول روابط عمومي در جلسات سازمان به منظور آگاهي از سياستها، خط مشيها، برنامه ها و روند فعاليتها و نيز اگاهي از ساير نشستها و جلسات عضويت و حضور داشته باشد.
۳-تدوين تقويم جامع ارتباطات سازمان در قالب ملاقاتها ،بازديد ها ي مسئولين سازمان با شخصيتها حقيقي و حقوقي و اقشار مختلف مردم با هدف تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي
۴-برناه ريزي و اطلاع رساني به مردم درباره عملكرد سازمان با انگيزه تنوير افكار عمومي
۵-ايجاد ارتباط با مطبوعات ،راديو وتلويزيون ،خبرگزاريها وبهره برداري از آنها براي اطلاع رساني به مردم
۶-برگزاري سمينارها ،نمايشگاه ،گردهمايهاي تخصصي وعمومي سازمان
۷-پوشش تبلييغات ساختماني وفضاي عمومي در گراميداشت ايام ومناسبتهاي ويژه
۸- طراحي و توليد هداياي تبليغاتي براي اهدا به مخاطبان
۹-توليد وسفارش ساخت آگهي وفيلم هاي مورد نياز براي تبليغ عملكرد سازمان
۱۰-تدوين كتب ، جزوات وموارد انتشاراتي به منظور معرفي سازمان
۱۱-تدوين وانتشار خلاصه عملكرد سالانه سازمان براي ارائه به افكار عمومي
۱۲-انتشار نشريات درون و برون سازماني
۱۳-تهيه گزارشات تحليلي از تفكرات عمومي داخل وخارج از سازمان براي ارائه به مديريت
۱۴-بررسي بازتاب فعاليت سازمان در نظر اقشار مردم به ويژه تحصيل كردگان و دستگاها و ارائه گزارش به مديريت
ب : سياستهاي درون سازماني
نقش روابط عمومي داخلي از اهميت بالايي برخوردار ميباشد چرا كه اگر اثار عملكرد روابط عمومي بتواند كاركنان سازمان را جلب كند در كارائي و عملكرد بيشتر آنان ،افزايش بهروري سازمان ،جلب رضايت ارباب رجوع ،ايجاذ تفاهم بين مديريت و كاركنان و افزايش هميت سازمان موثر ميباشد .
۱- تلاش براي تقويت هر چه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و زمينه سازي براي برقراري ارتباط بين انان
۲- اقدامات لازم جهت راهنمائي ارباب رجوع و تسهيل دسترسي به مركز و مسئولان سازمان
۳- تدوين برنامه سالانه مصاحبه مسئولان سازمان با مطبوعات متناسب با اولويتهاي سازمان
۴- تدوين خلاصه عملكرد واحدها براي ارئه به مديريت
۵- سنجش افكار عمومي درون سازماني به منظود بازيابي مسائل و بررسي رضايت شغلي كارنان و ارائه راه كار مناسب به مديريت
۶- اجراي نظام گرد آوري پيشنهادات كاركنان به منظور ترغيب كاركنان ومشاركت هرچه موثرتر در بهبود امور سازمان
۷- پي گيري ويژه براي رفع مشكلات كاركنان

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.