دفتر شهردار

دفتر شهردار

 

فریدون احمدی

 شرح وظایف:

  • دریافت نامه ها ، اوراق و سایر مکاتبات و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در برنامه رایانه ای و پیگیری از طریق مسئولان ذیربط
  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با شهردار
  • تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون های تعیین شده از طرف شهردار و مطلع ساختن شرکت کنندگان در جلسه
  • ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده
  • انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی شهردار با داخل و خارج از استان
  • پیگیری انجام امور و ارائه گزارش های فعالیت های فوری به شهردار.
  • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.