جغرافیای شهر

جغرافیای شهر

باغبادران‌ در ۵۱ درجه‌ و ۱۳ دقيقه‌ طول‌ شرقي‌ از نصف‌النهار گرينويچ‌ و ۳۲ درجه‌ و ۲۲ دقيقه‌ عرض‌ شمالي‌ از خط‌ استوا قرار دارد. ارتفاع‌ شهر باغبادران‌ از سطح‌ دريا به‌ طور متوسط‌ ۱۹۲۵ متر است‌. بلندي‌ اين‌ شهر در سواحل‌ رودخانه‌ زاينده‌رود ۱۸۵۰ متر و در قسمت‌هاي‌ مرتفع‌ به‌ ۲۰۰۰ متر مي‌رسد. بلندترين‌ نقطه‌ شهر ارتفاعات‌ واقع‌ در قسمت‌ جنوب‌ غربي‌ و پست‌ترين‌ نقطه‌ رودخانه‌ زاينده‌رود است‌ كه‌ جهتي‌ غربي‌ شرقي‌ دارد. اين‌ شهر از شمال‌ به‌ شهرستان نجف‌آباد و شهرستان تیران و کروند، از شرق به زرین شهر و از غرب‌ و جنوب به‌ استان چهارمحال‌ بختياري‌ منتهي‌ مي‌شود.

مساحت‌ شهر باغبادران‌ ۸/۱۱۴ هكتار يا ۵/۶ كيلومتر مربع‌ است‌. علاوه‌ بر باغهاي‌ ميوه‌ و بيشه‌زارها كه‌ ۱۵۶ هكتار زمين‌ را در بر مي‌گيرد. زمينهاي‌ مورد استفاده‌ كشاورزي‌ در اطراف‌ اين‌ شهر ۱۹۴ هكتار است‌ و قسمتي‌ از آبخور زاينده‌رود به‌ شمار مي‌رود كه‌ حدود ۱۰ هكتار آن‌ در محدودة‌ شهر مي‌باشد.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.