بازدید شهردار از پروژه‌های عمرانی | تیر ۹۷

بازدید شهردار از پروژه‌های عمرانی | تیر ۹۷

بازدید شهردار محترم از پروژه‌های عمرانی . تیرماه ۹۷

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.