امور حقوقی

امور حقوقی

مسئول امور حقوقی : خانم موسوی

مسئوليت حساس و خطير اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري، در رابطه با دعاوي مطروحه عليه شهرداري و طرح دعاوي به منظور وصول دعاوي به منظور وصول حقوق شهرداري، رفع اشكالات حقوقي موجود در واحدها و حل و فصل آنها، روشن كردن بعضي از موارد غامضي (تفسير و عليل) و اظهار نظر حقوقي در رابطه با سوالات مطروحه از سوي واحد هاي تابعه، همچنين تنظيم دادخواست شكوائيه كيفري، اظهار نامه و اخطاريه ،مزايده و مناقصه، و همكاري در اجراء آرا كميسيون هاي موضوع كانون شهرداري ها، پاسخ استعلام هاي مراجعه، ابلاغ قوانين و مقررات و چگونگي اجراي آنها، در شركت در كميته ها و كميسون هاي خاصي و … از جمله وظايفي است كه برعهده اداره حقوقي شهرداري مي باشد.

   شرح وظایف:

 • ارائه مشاور ه حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري
 •  اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري
 •  دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري
 •  تنظيم تعهد نامه ، صلحنامه و ساير قراردادها
 •  شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي
 •  عضويت در گروه املاك و توافق منطقه
 •  تهيه لوايح حقوقي
 •  پاسخ به استعلامات حقوقي مراجع قضايي و غيره
 •  پيگيري پروژه هاي شهرداري در مراجع قضايي و حقوقي و انتظامي و اداري به عنوان نماينده حقوقي
 •  پاسخ به دادخواستهاي ديوان عدالت اداري و تنظيم لايحه جهت ارسال به ديوان
 •  شركت در جلسات رسيدگي به پرونده هاي حقوقي شهرداري در مراجع قضايي
 •  مراجعه به دادگستري جهت صدور اجرائيه و برگ جلب
 •  مكاتبه با ادارات ، دادگستري و … در ارتباط با امور محوله
 •  تاييد تعهد نامه جهت ارائه به واحد شهرسازي ، تاييد وكالتنامه و اسناد رهني جهت ارائه به واحد درآمد
 •  مراجعه به شعب دادگستري ، شوراي حل اختلاف ، دادسرا ، كلانتري و … در ارتباط با امور محوله
 •  تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه در ارتباط با دعاوي حقوقي و كيفري شهروندان از شهرداري
 •  پاسخ به استعلامات واحدهاي داخلي شهرداري در ارتباط با مسائل حقوقي
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.